Achter ieder mens staat een grote familie die zich tot in vele generaties uitstrekt. De oudere generatie vormt de basis waarop de jongere generatie zijn toekomst bouwt - Bert Hellinger

Over Systemisch werk: Systemisch werk is een zeer succesvolle en effectieve methode om inzicht te krijgen in familie- en organisatiesystemen en om daarin veranderingen op gang te brengen. De grondgedachte van systemisch werk is dat alles deel uitmaakt van een groter geheel. Als mens maak je deel uit van je gezin, je familie, je werkkring, je vriendenkring etc. In deze systemen spelen onbewuste invloeden en onderlinge verbanden een grote rol. Je wordt als mens beïnvloed door de systemen waar jij deel van uitmaakt. Door ingrijpende gebeurtenissen kunnen verstoringen ontstaan die een grote impact kunnen hebben op het dagelijkse functioneren van mensen. Veel van onze onbewuste overtuigingen, gedragingen en patronen vinden hun oorsprong in de systemen waarin we zijn opgegroeid. We nemen ze later ook weer mee naar andere systemen waar we deel vanuit maken zoals onze werkplek of in partnerrelaties. We kunnen van deze overtuigingen, gedragingen en patronen last hebben zonder dat we snappen wat de onderliggende dynamiek is omdat deze zich op een diepe onbewuste laag afspeelt.

Door middel van een opstelling kun je symptomen en de onderliggende dynamiek zichtbaar maken. Symptomen zijn uitingsvormen van een systeem waarin zichtbaar wordt gemaakt dat er een onbalans is. Je ontdekt waar belemmeringen zitten en waarom je steeds vervalt in bepaald gedrag dat je belemmert in je ontwikkeling en groei. Dit leidt tot nieuwe inzichten en impulsen tot verandering. Ook kan de kracht en de liefde in een familie zichtbaar worden en weer vrij stromen

Particolare Trainingen biedt onderstaande activiteiten aan:

Wil je meer weten over het aanbod van Particolare trainingen? 

Kijk dan in de agenda of neem contact met me op. 

Je bent van harte welkom!