Over systemische dynamiek in het onderwijs:

In deze workshop voor onderwijsgevenden leer je: 

  • Hoe je krachtiger voor de klas kan staan
  • Meer tools bij gebrek aan motivatie van leerlingen
  • Een andere kijk op pesten
  • Nog meer in verbinding te staan met je leerlingen
  • Hoe je je leerlingen meer in hun kracht kan zetten
  • Meer aanwezig te zijn in het nu
  • Kijken naar de dynamiek van lastige situaties

Door te kijken vanuit een systemische invalshoek, waarin

+ ieder recht heeft op een plek

+ er een rangorde is

+ en er een balans tussen geven en nemen is

kijk je vanuit een ruimer perspectief naar leerlingen en creëer je een veilige leeromgeving, zodat het leervermogen van de leerling vergroot wordt, de leerkracht zich ondersteund voelt en krachtiger voor de klas kan staan.

In deze ervaringsgerichte workshop van 1 dag wordt vanuit de theorie vooral praktisch gewerkt en krijg je aanwijzingen hoe je bruikbare, eenvoudige oefeningen in je lespraktijk kunt integreren. Ook wordt er gewerkt met kleine opstellingen om te kijken naar de dynamiek van een lastige situatie waar je in je werk tegen aan loopt.

Particolare Trainingen biedt onderstaande activiteiten aan:

Wil je meer weten over het aanbod van Particolare trainingen? 

Kijk dan in de agenda of neem contact met me op. 

Je bent van harte welkom!